Till startsida
Webbkarta

GLOBALA STUDIER

är ett aktuellt och angeläget kunskapsfält och Institutionen för globala studier utgör en unik miljö för forskning och utbildning om frågor som berör säkerhet, kultur och utveckling i en global kontext.

Forskning sker dels inom våra specifika ämnesområden (Freds- och utvecklingsforskning, Humanekologi/ESS, Socialantropologi, Regionala studier, Mänskliga rättigheter, Världskultur och globaliserat kulturarv/Museion), dels inom våra tvärvetenskapliga forskargrupper.

Våra program, ämnesutbildningar och fristående kurser ger dig förutsättningar till en fördjupad förståelse för dagsaktuella frågor och en möjlighet att kritiskt analysera pågående samhälls-fenomen i en globaliserad värld.

Välkommen till the Nordic Conference on Development Research - Nordev15

Läs om konferensen här.

kalendern

Detta händer hos oss

I kalendern publiceras information om öppna föreläsningar och seminarier.

Fler nyheter/Prenumerera

För medarbetare

Här finns information för personalen vid institutionen för globala studier.

Forskning

Forskningen på institutionen för globala studier belyser globaliseringens komplexitet.

Träffa våra alumner!

Träffa våra alumner!

Vad gör våra tidigare studenter idag?

För studenter

Här finns information för studenter vid institutionen för globala studier.