Till startsida
Webbkarta

Samverkan

Institutionen för globala studier samarbetar på olika håll med andra institutioner, universitet och högskolor inom både forskning och utbildning. Vår forskning och samlade kunskaper sprids även via publikationer och genom media där våra forskare kan bli tillfrågade som experter, eller själva bidrar med artiklar och inlägg.

Samverkansprojekt

Institutionen är även involverad i en rad samverkansprojekt, det vill säga samarbeten där partners utanför akademin ofta är initiativtagare. Det kan handla om uppdragsutbildningar, utredningar, värdskap för nätverk, eller liknande.

Främst sker samverkan med offentliga myndigheter av olika slag; Utrikesdepartementet, Sida, Utrikespolitiska institutet, Migrationsverket, Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige, Trafiksäkerhetsverket och andra, men också enskilda biståndsorganisationer, miljöorganisationer och liknande.

Till sidans topp