Till startsida
Webbkarta

Samhällsrelevans och aktualitet

Våra utbildningar kännetecknas av samhällsrelevans och aktualitet. Institutionen för globala studiers breda samhällsvetenskapliga bas ger dig förutsättningar till en fördjupad förståelse för dagsaktuella frågor och en möjlighet att kritiskt analysera pågående samhällsfenomen i en globaliserad värld.

Genom att läsa någon av våra kurser eller program skaffar du dig redskap att bättre förstå politiska, ekonomiska, ekologiska och kulturella samband i globala perspektiv. Du får kunskaper om hur världen hänger samman och hur globaliseringsprocesser äger rum. Du tillägnar dig också kunskap om och förståelse av olika delar av världen, genom exempelvis studier i någon av våra regionspecifika kurser. För dig som är intresserad av att arbeta med globala/internationella frågor antingen i Sverige eller utomlands, är globala studier fundamentalt.

Vi erbjuder både program, ämnesutbildningar och fristående kurser. Genom att kombinera dessa skapar du en egen profil som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden och förser dig med redskap för att analysera och förstå världen på nya sätt. Institutionen kombinerar traditionell och beprövad samhällsvetenskap med nyskapande alternativ. Hos oss möter du forskande lärare med stort samhällsengagemang och alla våra utbildningar har en nära koppling till pågående forskning.

Vi erbjuder utbildning på tre nivåer: grundläggande nivå, avancerad nivå (magister eller master) och forskarutbildning.

saras blogg

Blogg från Mexico

Sara Gärtner, masterstudent i mänskliga rättigheter, bloggar från sin MFS.

Kandidatprogrammet i globala studier

Kandidatprogrammet i globala studier

Arbeta med de globala frågorna och utmaningarna.

Utbildning på avancerad nivå vid Institutionen för globala studier

Läs vidare på ett masterprogram

Global Studies; Human Rights Policy and Practice; Mänskliga rättigheter.