Till startsida
Webbkarta

Studera utomlands

Funderar du på att studera utomlands? Som student på Institutionen för globala studier har du många möjligheter att göra verklighet av dina funderingar.

Här nedan hittar du information om hur du söker utbytesstudier och vilka avtal institutionen har med lärosäten runt om i världen. I vänstermenyn hittar du information om Minor Field Studies (MFS) – ett stipendium som kan sökas av den som vill genomföra en fältstudie i ett utvecklingsland som del av sin kandidat- eller masteruppsats.

Restplatser HT 2015-VT 2016

Du ansöker elektroniskt via MoveON, men du måste också lämna in din ansökan i ett pappersexemplar till institutionen (se nedan). Nästa ansökningsperiod är: 15 mars-1 april 2015.

Pappersansökan skall lämnas till den institution du studerar vid för tillfället. Du som läser program eller kurser på Institutionen för globala studier och kommer att ha tagit minst 60 hp till augusti 2015, skall lämna in din pappersansökan (utan bilagor) till studentexpeditionen (eller i brevlådan bredvid expeditionens dörr). Papperansökan ska vara institutionen tillhanda senast kl 12.00, den 1 april 2015.

Vad kan du söka och hur söker du?

Innan du börjar med din elektroniska ansökan, behöver du läsa instruktionerna för alla avtal. Olika krav gäller för universitets-övergripande avtal och för fakultetens och institutionens egna avtal. Ett tips är att skriva ut denna information innan du påbörjar själva ansökan.

För Göteborgs universitets gemensamma utbytesplatser (universitetsövergripande avtal), klicka HÄR.

För Samhällsvetenskapliga fakultetens gemensamma utbytesplatserna, klicka HÄR.

För Institutionen för globala studiers egna avtal, gäller det följande elektroniska bilagor till ansökan:

  • Foto: Obligatoriskt.
  • Motivationsbrev: Obligatoriskt när du söker GU- eller Samfaks avtal. Ej obligatoriskt om du bara söker institutionens egna avtal. Det rekommenderas dock om du vill styrka din ansökan genom att bifoga ett motivationsbrev på det utländska universitetets undervisningsspråk.
  • Akademiska meriter: Gymnasiebetyg med engelskanivå och Ladokutdrag i ett och samma dokument.
  • Kopia av pass: Ej obligatoriskt.
  • English Language: Obligatoriskt när du söker GU- eller Samfaks avtal. Ej obligatoriskt om du bara söker institutionens egna avtal. Vi rekommenderar dock att du bifogar språkcertifikat som kan styrka din ansökan till ett visst land.
  • Kopia av sjukförsäkringsbevis: Bara obligatoriskt för sökande från Sahlgrenska Akademin.

Restplatser

Istanbul Arel University, Turkiet: 1 plats HT15-VT16
UMSA Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia: 1 plats VT16 Universidad Autónoma de Madrid: 2 platser HT15
Université de Toulouse II- Le Mirail, Frankrike: 2 platser HT15-VT16
USAL Universidad de Salamanca, Spanien: 2 platser HT15
Università di Salento, Lecce, Italien: 2 platser HT15-VT16
UBA, Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina: 2 platser HT15-VT16
Universidad de Colima, Mexico: 2 platser HT15-VT16
UNT, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina: 2 platser HT15-VT16

För närmare information om de olika lärosätena, se nedan.

IITD Indian Institute of Technology Delhi, India: 5 platser för uppsatsskrivande inom Master programme in Global Studies VT16. För närmare information, se den engelskspråkiga sidan.

Institutionens egna studieplatser för läsåret HT15-VT16:

Med Erasmus-stipendier:

Partneruniversitet: Dublin City University, Irland


Platser: 2


Nivå: Grundnivå


Relevanta ämnen på plats: Internationella relationer


Undervisningsspråk: Engelska


Valbara terminer: HT15-VT16

Partneruniversitet: Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Spanien


Platser: 2


Nivå: Grundnivå
Relevanta ämnen på plats: Humanekologi, Socialantropologi


Undervisningsspråk: Spanska


Valbara terminer: HT15-VT16
 Partneruniversitet: Université de Toulouse II- Le Mirail, Frankrike


Platser: 2


Nivå: Grundnivå och Avancerad nivå


Relevanta ämnen på plats: Latinamerikastudier, Global historia och Internationella relationer


Undervisningsspråk: Franska, Spanska


Valbara terminer: HT15-VT16

Partneruniversitet: USAL Universidad de Salamanca, Spanien


Platser: 2


Nivå: Grundnivå och Avancerad nivå

Relevanta ämnen på plats: Latinamerikastudier; Global historia och geografi


Undervisningsspråk: Spanska


Valbara terminer: HT15-VT16

Partneruniversitet: UNIPA Università degli Studi di Palermo, Italien


Platser: 2


Nivå: Grundnivå
Relevanta ämnen på plats: Internationella relationer, Socialantropologi


Undervisningsspråk: Italienska


Valbara terminer: HT15-VT16Partneruniversitet: Università di Salento, Lecce, Italien


Platser: 2


Nivå: Grundnivå och Avancerad Nivå

Relevanta ämnen på plats: Internationella relationer, Humanekologi (endast grundnivå), Kulturarv (endast grundnivå)


Undervisningsspråk: Italienska


Valbara terminer: HT15-VT16

Partneruniversitet: Istanbul Arel University, Turkiet
Platser: 2


Nivå: Grundnivå
Relevanta ämnen på plats: Internationella relationer
Undervisningsspråk: Engelska


Valbara terminer: HT15-VT16

Med Linnaeus-Palme stipendier:

Partneruniversitet: UMSA Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia


Platser: 2


Nivå: Grundnivå och Avancerad nivå


Relevanta ämnen på plats: Latinamerikastudier, Socialantropologi, Globala utvecklingsstudier


Undervisningsspråk: Spanska


Valbara terminer: VT16 (Obs! Enbart)Notera att Samhällsvetenskapliga fakulteten annonserar ytterligare 2 utbytesplatser i UMSA, Bolivia, dock utan stipendium (se nedan).

Sökbara platser utan stipendier:

Partneruniversitet: UBA, Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina


Platser: 2


Nivå: Grundnivå
Relevanta ämnen på plats: Socialantropologi, Latinamerikastudier

Undervisningsspråk: Spanska
Valbara terminer: HT15-VT16

Partneruniversitet: Universidad de Colima, Mexico


Platser: 2


Nivå: Grundnivå
Relevanta ämnen på plats: Internationella relationer, Humanekologi, Latinamerikastudier

Undervisningsspråk: Spanska
Valbara terminer: HT15-VT16

Partneruniversitet: UNT, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina


Platser: 2


Nivå: Grundnivå
Relevanta ämnen på plats: Socialantropologi, Latinamerikastudier

Undervisningsspråk: Spanska


Valbara terminer: HT15-VT16

Till sidans topp