Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Mat från Hisingen kan göra Göteborg till en mer hållbar stad

Nyhet: 2017-02-06

En gång i tiden ansågs Hisingen vara ”stadens köksträdgård”, känd för sina goda grönsaker. Ända fram till 60-talet var närproducerad mat från Hisingen ett stående utbud vid Göteborgs matmarknader. Idag är situationen en annan och endast ca 10% av göteborgarnas grönsakskonsumtion produceras i närregionen. Under perioden 2001-2013 minskade också åkermarken på Hisingen i större omfattning än den genomsnittliga minskningen i Sverige.

Denna utveckling var en av de processer som studerades i en studie om närproducerad mat och dess koppling till städers hållbara utveckling. I studien ingick forskare från 14 europeeiska länder där Gunilla Almered Olsson, professor i humanekologi vid globala studier, ledde den svenska forskargruppen inom projektet. Trots trenden med färre jordbruk och minskande utrymme för åkerbruk i storstädernas närområden visar studiens resultat bland annat att det finns en stor efterfrågan på närproducerat kött eller närodlade grönsaker och det nuvarande utbudet är inte tillräckligt.

Mer än 50% av världens befolkning bor i städer och tätorter och inflyttningen fortsätter att öka. I takt med att befolkningen ökar i städer och minskar på landsbygden, blir arbetet för ett hållbart samhälle allt viktigare och städerna är beroende av landsbygden. Syftet med studien var att få en ökad förståelse för hur marken används i stadsnära områden, samt ta fram riktlinjer och rekommendationer för hur stadsnära jordbruksmark kan användas för att gynna städers hållbara utveckling. Genom intervjuer och dokumentanalys studerades stadsnära områden i tre olika städer: Göteborg (Hisingen), Köpenhamn och Gent i Belgien. Gemensamt för de utvalda områdena är att jordbruksmark har minskat för att ge rum för bebyggelse och urbanisering.

- Riktlinjer för grönområden och bevarande av jordbruksmark finns ofta med i stadsplaner, men faktiska strategier för lokalproducerad mat och bevarande av jordbruksmark är sällsynta. Matförsörjning och matproduktionens utlokalisering till andra delar av världen har blivit en akut sårbarhetsfråga, särskilt för stora städer. För att minska sårbarheten är hållbara produktionssätt och kortare matkedjor nödvändiga, dvs. produktion närmare konsumenterna. "Stadsnära Göteborg" innebär egentligen hela Västra Götaland. I vår strävan till ett hållbart samhälle är stadsnära jordbruksmark en strålande resurs för att möta grundläggande behov hos befolkningen. Kopplingen mellan storstäderna och de mat- och resurstillgångar som finns i stadsnära områden bör därför stärkas ytterligare. Göteborgs Stad har alldeles nyligen påbörjat arbetet med en lokal livsmedelsstrategi vilket ger enastående möjligheter för hållbarhetsdimensionen i "mat-stad-land" och samarbetet mellan akademi och tillämpad planering, menar Gunilla Almered Olsson.

För att främja användningen av stadsnära jordbruk till matproduktion och öka tillgångarna av närproducerade livsmedel rekommenderar forskarna bland annat att:

  • underlätta etablering av lokalmatsproduktion genom stöd och/eller reglering för att undgå hinder av de höga markpriserna i stadsnära områden
  • stimulera till bildning av matnätverk: jordbrukare, entreprenörer, konsumenter
  • medverka till bildning av "Food Charters", dvs. olika former av avtal mellan producenter och konsumenter
  • integrering av översiktsplaneringen för att omfatta stad och omgivande landsbygd för lokal matproduktion som en del av städers hållbarhetsarbete och strävan till att minska städers sårbarhet

Fakta om studien

Studien har genomförts som en del av RETHINK projektet, som är ett EU-forskningprojekt inom ramen för FP7 och RURAGRI ERA-NET. Den svenska projektdelen finansieras av Formas.
Studien publiceras i tidskriften Sustainability 2016, 8, pp. 1340-1361.

För ytterligare information om studien, kontakta:
Gunilla Almered Olsson
gunilla.olsson@globalstudies.gu.se 

AV: Amie Almström

Sidansvarig: Linda Genborg|Sidan uppdaterades: 2010-02-02
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?