Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Ansökan och antagning - alla ämnen

Utlysning och annonsering av studieplatser på forskarnivå sker vanligtvis en gång per år, i december. Annonsering sker på institutionens hemsida och på universitetets webbplats för lediga anställningar.

Omfattning

Utbildning på forskarnivå omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier, och avslutas med doktorsexamen.

Finansiering

Platser i utbildning på forskarnivå finansieras huvudsakligen i form av anställning som doktorand. Finansiering av doktorandanställningen kan ske via fakultetsanslag, externa forskningsbidrag eller medel från annan arbetsgivare. Vid finansiering från annan arbetsgivare krävs ett särskilt avtal som reglerar relationen mellan Göteborgs univeritet/institutionen, doktoranden och arbetsgivaren.

Vilken form av finansiering som är aktuell framgår alltid av den aktuella utlysningen.

För mer information om regler för studiefinansiering se Antagningsordning till utbildning på forskarnivå.

Observera att finansiering via studielån eller egen förmögenhet inte accepteras.

Behörighetsvillkor och antagning

För att komma ifråga för antagning till forskarutbildningen måste sökande uppfylla kraven för grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå enligt Högskoleförordningen 7 kapitel § 39 samt kraven för den särskilda behörighet som gäller för respektive ämne.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå,
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Särskild behörighet: För kraven på särskild behörighet, se respektive ämnes allmänna studieplan (länkarna till de olika ämnena hittar du i vänsterspalten).

Berednings- och beslutsprocess

Ansökningar till utbildning på forskarnivå vid Institutionen för globala studier bereds på följande sätt:

 1. Varje ämne utser en urvalskommitté inom handledarkollegiet med uppgift att granska de ansökningar som inkommit. Kommittén lämnar rekommendation till prefekten.
 2. Beslut om antagning fattas av prefekt.
 3. Institutionen ska senast tre veckor efter det att beslut om antagning fattats meddela de sökande vem/vilka som antagits till utbildning på forskarnivå.
 4. Beslut om att en sökande inte antagits till utbildning på forskarnivå kan inte överklagas.

Ansökan

Ansökan görs elektroniskt (länk till den elektroniska ansökan anges i respektive utlysning). Följande handlingar skall bifogas:

 1. Ett projektförslag (max 2 000 ord + referenser) i vilket den sökande anger forskningsintresse samt planerat avhandlingsområde.
 2. En mastersuppsats/examensarbete och/eller andra relevanta papers och publikationer. Godkända skrivspråk är svenska och engelska eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.
 3. En meritförteckning (CV).
 4. Kopior av examensbevis och/eller akademiska betyg som styrker grundläggande och särskild behörighet. Intyg på andra relevanta meriter.

Rekommendationsbrev tas inte i beaktande.

För upplysningar

För frågor kring utbildningens innehåll, behörighet o dyl., kontakta den som ansvarar för respektive forskarutbildning (se högerkolumnen).

För administrativa frågor rörande ansökningsprocessen kontakta forskningsadministratörna (se högerkolumnen).

Vanliga frågor - doktorandutbildning vid IGS

Kontaktpersoner

Forskningsadministration:
Gustav Rudd
Tel: 031-786 4868

Gunilla Blomqvist Sköldberg
Tel: 031-786 4319

Studierektor för forskarutbildningen:
Camilla Orjuela
Tel: 031-786 5873

Ansvarig för forskarutbildning inom respektive ämne:
Freds- och utvecklingsforskning
Johan Karlsson Schaffer
Tel: 031-786 5931

Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Annica Kronsell

Socialantropologi
Lisa Åkesson
Tel: 031-786 5336

Sidansvarig: Gunilla Blomqvist Sköldberg|Sidan uppdaterades: 2019-04-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?