Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Ansökan och antagning - alla ämnen

Utlysning och annonsering av studieplatser på forskarnivå sker vanligtvis en gång per år, i januari/februari. Annonsering sker på fakultetens webbplats och universitetets webbplats under rubriken lediga anställningar. När vi har studieplatser i något av våra tre ämnen annonserar vi även utlysningen här på institutionens webbplats.

Omfattning

Utbildning på forskarnivå omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier, och avslutas med doktorsexamen.

Finansiering

Platser i utbildning på forskarnivå finansieras huvudsakligen i form av anställning som doktorand. Finansiering av doktorandanställningen kan ske via fakultetsanslag, externa forskningsbidrag eller medel från annan arbetsgivare. Vid finansiering från annan arbetsgivare krävs ett särskilt avtal som reglerar relationen mellan Göteborgs univeritet/institutionen, doktoranden och arbetsgivaren.

Vilken form av finansiering som är aktuell framgår alltid av den aktuella utlysningen.

För mer information om regler för studiefinansiering se Antagningsordning till utbildning på forskarnivå.

Observera att finansiering via studielån eller egen förmögenhet inte accepteras.

Behörighetsvillkor och antagning

För att komma ifråga för antagning till forskarutbildningen måste sökande uppfylla kraven för grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå enligt Högskoleförordningen 7 kapitel § 39 samt kraven för den särskilda behörighet som gäller för respektive ämne.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå,
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Övergångsbestämmelser:
Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå, dock längst till utgången av juni 2015.

Särskild behörighet: För kraven på särskild behörighet, se respektive ämnes allmänna studieplan (länkarna till de olika ämnena hittar du i vänsterspalten).

Berednings- och beslutsprocess

Ansökningar till utbildning på forskarnivå vid Institutionen för globala studier bereds på följande sätt:

 • Varje ämne utser en urvalskommitté inom handledarkollegiet med uppgift att granska de ansökningar som inkommit. Kommittén lämnar rekommendation till prefekten.
 • Beslut om antagning fattas av prefekt.
 • Institutionen ska senast tre veckor efter det att beslut om antagning fattats meddela de sökande vem/vilka som antagits till utbildning på forskarnivå.
 • Beslut om att en sökande inte antagits till utbildning på forskarnivå kan inte överklagas.

Ansökan

Ansökan görs elektroniskt. (Länk till den elektroniska ansökan anges i respektive utlysning.) Följande handlingar skall bifogas elektroniskt:

 1. Förteckning över genomgången utbildning samt kopior på examensbevis och betyg.
 2. Uppsatser och examensarbeten.
 3. En projektplan på engelska i vilken den sökande anger forskningsintresse/planerat avhandlingsområde eller liknande (två sidor).
 4. Finansieringsplan. Sökande med externfinansiering måste bifoga en finansieringsplan avseende fyra års heltidsstudier eller åtta års studier på halvtid. OBS: Detta gäller enbart sökande med annan finansiering än utlysta anställningar och utbildningsbidrag.
 5. Övriga dokument som den sökande önskar åberopa.

För upplysningar

För frågor kring utbildningens innehåll, behörighet o dyl., kontakta den som ansvarar för respektive forskarutbildning (se högerkolumnen).

För administrativa frågor rörande ansökningsprocessen kontakta forskningsadministratörna (se högerkolumnen).

Information

Kontaktpersoner

Forskningsadministration:
Gustav Rudd
Tel: 031-786 4868

Gunilla Blomqvist Sköldberg
Tel: 031-786 4319

Ordförande forskarutbildningsnämnden:
Isabell Schierenbeck
Tel: 031-786 5947

Ansvarig för forskarutbildning inom respektive ämne:
Freds- och utvecklingsforskning
Camilla Orjuela
Tel: 031-786 5873

Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Per Knutsson
Tel: 031-786 4214

Socialantropologi
Karsten Paerregaard
Tel: 031-786 5633

 

Sidansvarig: Sarah Blichfeldt|Sidan uppdaterades: 2015-02-26
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?