Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tryckning av doktorsavhandlingar

Nedan följer information om vad som är viktigt att tänka på när det börjar bli dags att trycka din avhandling. Tänk på att kontakta forskningsadministratören i god tid. Det är också viktigt att ta kontakt med tryckeriet i god tid.

Regler för tryckbidrag och språkgranskning
Bidraget för tryckning av avhandlingar är maximerat till 25 000 kr för en upplaga inom intervallet 100 – 300 ex. OBS att ersättning utgår för den faktiska kostnaden, dvs om 350 ex kostar 25 000 blir ersättningen motsvarande kostnaden för 300.

Då vi ofta får många överexemplar som blir stående i lådor och då avhandlingarna nu oftast också e-publiceras rekommenderar institutionen en upplaga på max 150 ex om du inte anser dig i vara i särskilt behov av flera. (Se också nedan vilka som skall ha avhandlingen och vart den skall lämnas). Utöver själva tryckningskostnaden får även kostnader för språkgranskning och redigeringshjälp inräknas i underlaget. OBS att fakturorna skall skickas till institutionen. Institutionen skjuter inte till extra medel. Doktoranden får betala överskjutande kostnader själv.

Val av språkgranskare
När det gäller vetenskapliga texter, som t.ex. avhandlingar, har universitetet inga ramavtal. Du är fri att använda vilken leverantör du vill. Du bör dock kontakta den administrative chefen. OBS också att kostnaden måste rymmas inom bidraget på 25 000 kr.

Val av tryckeri
Universitetet har avtal med några tryckerier som vi får använda för tryckning av avhandlingar. För information om dessa se avtalsdatabasen. Denna finner du via medarbetarportalen - se "För administratörer" längst ned på sidan. Sök "tryckeritjänster". Det går också bra att kontakta forskningsadministratören för information rörande tryckerier.

Det är viktigt att kontakta tryckeriet i god tid, minst cirka 1–1½ månad, före tryckning för offert och för planering av tryckningen av din avhandling. Det finns oftast utrymme för förhandlingar. Be alltid tryckeriet att också skicka offerten till forskningsadministratören.

OBS Du bör be om offert från flera tryckerier för att kunna jämföra och se vilket som är bäst för dig. Obs också att om du ändrar något efter du fått en offert kan priset bli ett annat så det är viktigt att du håller koll på kostnaden så att det inte överstiger 25 000 (om du inte har projektmedel eller dyl. som kan täcka den extra kostnaden).

När det gäller själva tryckningen behövs som regel ca 10 arbetsdagar. Om man behöver hjälp med layout av omslaget behövs längre tid. Färdigt manus (avhandling, spikblad och omslag) lämnas in som pdf-filer. Skicka även dessa till forskningsadministratören för kontroll att allt verkar OK före e-publicering och tryckning. Det är viktigt att detta är klart i god tid före själva spikdagen så att det finns utrymme för eventuella kompletteringar och justeringar. När det gäller processen för e-publicering se också Anhållan om disputation samt spikning av avhandling.

Hur skall avhandlingen se ut? Vad bör man tänka på och vad skall finnas med?

Grafisk profil/layout
All produktion där Göteborgs universitet är avsändare ska följa universitetets grafiska profil. Då det gäller avhandlingar finns inga regler om storlek, layout etc., men universitetets logotyp där institutionsnamnet är inkluderat ska placeras väl synlig på framsida, spikblad och titelsida.

Institutionen för globala studiers logotyp går att ladda ned via institutionens webbplats, under Grafisk profil, mallar och logotyper. Logotyp centrerad svart JPEG går att använda i word-dokument. De övriga logotyperna används främst i layoutprogram och behöver du en sådan, kontakta informatören.

Om du använder Word till ditt skrivande är ett tips att tidigt lära att använda formatmallar. Detta för att underlätta slutredigeringen och spara mycket tid och kraft i slutet på processen. Ytterligare tips är att fundera ut vilket format du vill trycka avhandlingen i och anpassa ditt originaldokument till detta. Ett vanligt ”bokformat” som använts vid institutionen är S5, dvs. 242 x 165 mm. Diskutera dock gärna formatet med ditt tryckeri.

Omslag:
Framsida:
Uppgifter som alltid skall finnas på omslagets framsida:

 • Avhandlingens titel
 • Eventuell undertitel
 • Författarens för- och efternamn
 • Institutionens logotyp

Rygg:
Uppgifter som alltid skall finnas på omslagets rygg:
• Avhandlingens huvudtitel
• Författarens namn

Baksida:
Omslagets baksida kan användas för att presentera bokens innehåll och författare. Om boken ingår i en serie kan baksidan istället upptas av en förteckning över i serien ingående volymer. ISBN och internetlänk* bör placeras längst ner på sidan.

Smutstitelsida:
Smutstitelsidan är en sida som ligger framför titelsidan. Den har endast estetisk funktion och skall endast innehålla huvudtiteln, cirka mitt på sidan. Baksidan av detta blad lämnas blank.

*När man laddar in avhandlingen i GUPEA (se e-spikning i Anhållan om disputation samt spikning av avhandling) får man den internetlänk som också skall finnas med i den tryckta versionen av avhandlingen, samt på spikbladet, i anslutning till ISBN-nr**.

Titelsida:
Uppgifter som alltid skall finnas på titelsidan:

 • Avhandlingens fullständiga titel
 • Författarens för- och efternamn
 • Logotypen med GU och institutionen

Övriga uppgifter som kan finnas på titelsidan:

 • Eventuellt series namn samt skriftens nummer i serien
   

Tryckortssida:
Tryckortssidan skall i regel vara placerad på titelsidans baksida.
Uppgifter som alltid skall finnas på denna sida:

 • ”Avhandling för filosofie doktorsexamen i (ämne), Göteborgs universitet (datum)”
 • © Författarens för- och efternamn, årtal för första utgivning
 • Tryckeriets namn, tryckort och år
 • ISBN**
 • Internetlänk* (se ovan)

Övriga uppgifter som kan finnas på tryckortssidan:

 • Eventuellt series namn
 • Fonder som har bidragit med medel till utgivningen
 • Namn på personer som gjort omslag, layout mm
 • Dedikationer

**ISBN (International Standard Book Number) får du från ISBN-centralen. Länk dit finns på Kungliga bibliotekets hemsida.

Om avhandlingen ingår i någon publikationsserie fås ISBN-nummer från utgivaren.

Dedikationssida:
Om man särskilt vill framhålla dedikationer kan de ägnas en egen sida.

Abstract-sida:
Ett engelskspråkigt referat (abstract) skall fogas till doktorsavhandlingen. OBS! Denna sida kall vara samma som spikbladets baksida, se nedan.
Abstract bör omfatta högst 500 ord och innehålla:

 • Författarens namn
 • Avhandlingens titel (om svensk titel även på engelska)
 • Det språk avhandlingen är skriven på
 • Namn och adress till institutionen
 • Årtal
 • ISBN
 • Internetlänk* (se ovan)
 • Nyckelord

OBS att abstract-sida i själva avhandlingen inte är obligatoriskt men kan vara bra eftersom spikbladet, där abstract måste finnas på baksidan(se nedan), lätt försvinner med tiden.

Spikblad:
Till doktorsavhandlingar skall också fogas ett löst disputationstitelblad (spikblad). Av detta bör framgå att det avser en avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen och att samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden godkänt att avhandlingen framläggs.
Spikbladet bör därutöver innehålla:

 • Avhandlingens titel
 • Författarens namn och titel
 • Tid och plats för disputationen
 • Institutionens namn
 • Ämnesområdet för doktorsexamen
 • Institutionens logotyp
 • Abstract (se ovan) på bladets baksida

I avhandlingar som är skrivna på annat språk än svenska skall det också finnas en sammanfattning på svenska (4-5 sidor). Sammanfattningen kan placeras i början eller slutet av avhandlingen.

Tryckerierna har oftast god kännedom om vilka regler som gäller. Ett av de tryckerier som universitetet har avtal med har utarbetat en Avhandlingshandbok om hur det går till att trycka en bok. I denna finns bra information som kan vara till nytta även om man väljer ett annat tryckeri. Handboken finns i tryckt version samt som pdf-fil hos forskningsadministratören både på svenska och på engelska.

Se också:
Samhällsvetenskapliga fakultetens Regler för doktorsavhandling och disputation, under Utbildning på forskarnivå, regler och riktlinjer.

Vem skall ha avhandlingen/Vart skall den lämnas?
20 exemplar av avhandlingen skall lämnas till UB, Centralbiblioteket, före spikningen. I samtliga skall spikblad finnas. En del tryckerier levererar både till UB och till institutionen/doktoranden utan extra kostnad eller för en mindre kostnad som kan rymmas inom tryckbidraget. I annat fall ansvarar doktoranden själv för detta. Vid leveransen får doktoranden ett kvitto på att UB fått sina exemplar och detta skall medtas vid spikningen tillsammans med två exemplar av avhandlingen och ett extra spikblad. Meddela gärna UB i förväg så att kvittot kan vara klart vid leveransen.
Se Anhållan om disputation samt spikning av avhandling. Se också Allmänna regler för avhandlingen på UBs hemsida under service, inlämning av avhandlingar

Doktoranden ansvarar dessutom för att avhandlingen distribueras enligt nedan:

 1. Handledare, opponent och deltagare i betygsnämnd (eventuellt extra exemplar till handledare för nätverkskontakter till hjälp för den nybakade doktorn)
 2. Ett exemplar vardera till ämnesinstitutionerna i landet
 3. 25 ex skall finnas tillgänglig vid disputationen
 4. 10 exemplar till institutionen (dessa kan lämnas till forskningsadministratören).
 5. Doktoranden själv har enligt doktorandreglerna, rätt till minst 20 exemplar för eget bruk
 6. Ex för utdelning till intresserade inför disputationen
 7. Eventuella överexemplar efter disputationen kan lämnas till Ewa Sjölin som även hanterar eventuell försäljning.

Se ”Arbetsfördelning rörande praktiska arrangemang vid disputations-tillfället” i Rutiner av relevans för verksamheten inom utbildningen på forskarnivå vid IGS.

Avhandlingsmall

Du gör själv layouten till din avhandling och förbereder den
för tryck. Här finns en mall till inlagan som du kan använda om du vill, eller ha till grund för att skapa ditt eget format.

Tips och råd, samt alla obligatoriska delar finns med i mallen. Läs också texten på denna sida noggrant.

Mall på svenska

Mall på engelska

Sidansvarig: Sarah Blichfeldt|Sidan uppdaterades: 2013-03-21
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?